Wyniki rekrutacji w Warszawie

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do projektu w Warszawie. Uczestnicy z adnotacja warunkowo zostaną zakwalifikowani po dopełnieniu formalności: uzupełnieniu dokumentów bądź rejestracji na stronie.
Pierwsze zajęcia w Warszawie 6 grudnia o godzinie 16.15 - 20.00.
Każdy uczestnik projektu, przed 6 grudnia powinien jeszcze wypełnić dokumenty uczestnika.

Wyniki rekrutacji w Białymstoku

Poniżej znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z grupy Białostockiej.
Pierwsze zajęcia w najbliższą sobotę 1 grudnia o godzinie 10.30 w II liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
Zapraszamy wszystkich z listy zakwalifikowanych oraz z listy rezerwowej.

Rekrutacja przedłużona do 27 listopada

Na prośbę uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie przedłużamy rekrutację do dnia 27 listopada.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy do tego dnia
1. Zarejestrować się na stronie założyć konto i wgrać zgodę Opiekuna prawnego na elektroniczne przetwarzanie danych na potrzeby Projektu.
2. Dostarczyć skany lub oryginały wraz z podpisami następujących dokumentów: karta rekrutacji wraz z uzasadnieniem chęci przystąpienia do projektu, klauzula informacyjna, kopia legitymacji szkolnej.

Zgłoszenia bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Matematyczne Mikołajki 6 grudnia pierwsze zajęcia w Warszawie

Pierwsze zajęcia Młodzieżowej Akademii Matematyki i Informatyki dla grupy warszawskiej 6 grudnia o godzinie 16.00- 20.00 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W programie wykład , krótki test który pozwoli podzielić uczestników na grupy o odpowiednich poziomach a ponadto zajęcia w pracowni komputerowej z modelowania matematycznego oraz pokaz wirtualnej rzeczywistości.Szczegółowy harmonogram wkrótce.

Rekrutacja uczestników do projektu Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu " Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki".

Strony

Subskrybuj Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki RSS