Kontakt

Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki organizowana jest przez
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Koordynator projektu
dr Barbara Roszkowska-Lech, e-mail: Barbara.Lech [at] pw.edu.pl
mami at mini.pw.edu.pl

Administrator serwisu
mgr inż. Michał Radzki, e-mail: Michal.Radzki [at] pw.edu.pl