Rejestracja na test wstępny dla uczestników z Iławy, Warszawy i Płońska

W najbliższym tygodniu przeprowadzone będą testy wstępne, które pozwolą prowadzącym lepiej dopasować poziom zadań do możliwości uczestników a tam gdzie to jest konieczne podzielić uczestników na grupy. (Zajęcia w Warszawie będą prowadzone w trzech równoległych grupach różniących się poziomem.) Test będzie przeprowadzany z wykorzystaniem platformy Powszechnego Internetowego Konkursu z Matematyki. Aby sprawnie przeprowadzić test prosimy wszystkich o wcześniejsze zapisanie się.

Terminarz zajęć w Warszawie do końca I semestru

piątek 14 grudnia 2018 r .godz 16.00-20.00
piątek 11 stycznia 2019 r godz 16.00-20.00
piątek 25 stycznia 2019 r godz 16.00-20.00

Rekrutacja dodatkowa w Warszawie

Ciągle jeszcze mamy kilka wolnych miejsc na zajęcia w Warszawie.
Czekamy na zgłoszenia do 13 grudnia.

6 grudnia spotkanie Młodzieżowej Akademii Matematyki i Informatyki w Warszawie

Zapraszamy w dniu 6 grudnia o godzinie 16.00 do sali 107 Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej).
Program spotkania

Wyniki rekrutacji w Iławie i Płońsku

Wyniki rekrutacji w Iławie -pierwsze zajęcia dla grupy z Iławy w Warszawie 13 grudnia
Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić dokumenty uczestnika projektu. Wzory dokumentów u szkolnego opiekuna.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Wyniki rekrutacji w Warszawie

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do projektu w Warszawie. Uczestnicy z adnotacja warunkowo zostaną zakwalifikowani po dopełnieniu formalności: uzupełnieniu dokumentów bądź rejestracji na stronie.
Pierwsze zajęcia w Warszawie 6 grudnia o godzinie 16.15 - 20.00.
Każdy uczestnik projektu, przed 6 grudnia powinien jeszcze wypełnić dokumenty uczestnika.

Wyniki rekrutacji w Białymstoku

Poniżej znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z grupy Białostockiej.
Pierwsze zajęcia w najbliższą sobotę 1 grudnia o godzinie 10.30 w II liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
Zapraszamy wszystkich z listy zakwalifikowanych oraz z listy rezerwowej.

Rekrutacja przedłużona do 27 listopada

Na prośbę uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie przedłużamy rekrutację do dnia 27 listopada.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy do tego dnia
1. Zarejestrować się na stronie założyć konto i wgrać zgodę Opiekuna prawnego na elektroniczne przetwarzanie danych na potrzeby Projektu.
2. Dostarczyć skany lub oryginały wraz z podpisami następujących dokumentów: karta rekrutacji wraz z uzasadnieniem chęci przystąpienia do projektu, klauzula informacyjna, kopia legitymacji szkolnej.

Zgłoszenia bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Matematyczne Mikołajki 6 grudnia pierwsze zajęcia w Warszawie

Pierwsze zajęcia Młodzieżowej Akademii Matematyki i Informatyki dla grupy warszawskiej 6 grudnia o godzinie 16.00- 20.00 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W programie wykład , krótki test który pozwoli podzielić uczestników na grupy o odpowiednich poziomach a ponadto zajęcia w pracowni komputerowej z modelowania matematycznego oraz pokaz wirtualnej rzeczywistości.Szczegółowy harmonogram wkrótce.

Rekrutacja uczestników do projektu Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu " Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki".

Subskrybuj Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki RSS