Letni obóz

Z przykroscia informujemy, że obóz matematyczny dla uczestników projektu odbędzie sie w innym terminie.